Az olasz személyes névmások és a létige (kezdőknek)

2018-04-06

Ebben a bejegyzésben az olasz személyes névmásokat (én, te, ő, mi, ti, ők) és a létigét tudod megtanulni. Ezeknek a segítségével már lehet egyszerű mondatokat alkotni

Kezdjük a személyes névmásokkal!

Az olasz személyes névmások és a létigeén - io

te - tu

ő - lei (nőnemű)

lui (hímnemű)

Lei (magázódó forma)

mi - noi

ti - voi

ők - loro


Ahogy sok más európai nyelvben, az olaszban is különbséget tesznek a hímnemű és a nőnemű névmások között a harmadik személyben. (Ha azt mondod olaszul: "ő", nem mindegy, hogy fiúról vagy lányról beszélsz.) Ez a különbség a névelőknél is megjelenik, de erről egy majd egy másik bejegyzésben olvashatsz.

Az olasz létige ragozott formái

(magyarul: vagyok, vagy, van stb.) 

Az olasz létige az ESSERE. (Magyarul LENNI.)

Ragozott alakjai:

io sono - én vagyok

tu sei - te vagy

lui/lei é - ő (van)

noi siamo - mi vagyunk

voi siete - ti vagytok

loro sono - ők (vannak)

 

A magyarhoz hasonlóan, a személyes névmás sokszor elhagyható, csak hangsúlyozásra használják. 

Példa: Mária vagyok. - Sono Maria. (Io sono Maria helyett.) 

Természetesen a személyes névmás használata nem hiba, csak sokszor nem szükséges. A harmadik személyben - a magyarral ellentétben - mindig kiteszik az igét!

Példa: Ő Giuseppe. – Lui é Giuseppe. 

Ebben a példában a magyarban nem használjuk a VAN igét, olaszban azonban kötelező az „É” (vagy többes számban a „SONO”) használata! 


Hogyan alkotunk mondatokat? Nézzük meg ezt a gyakorlatban!


(Io) sono Roberta.- (Én) Roberta vagyok.
(Tu) sei Marco.- (Te) Marco vagy.
Lei é Adriana.- Ő Adriana.
Lui é Pietro. - Ő Pietro
(Noi) siamo di Budapest.- Mi budapestiek vagyunk.
(Voi) siete di Bergamo.- Ti bergamóiak vagytok.
Loro sono di Londra.- Ők londoniak. 


Láthatod, hogy a szórend nem úgy van, mint a magyarban. Az olaszok az egyszerű kijelentő mondatokat mindig az igével kezdik. 

Végül tanuljunk meg egy fontos kérdést: könnyű lesz, mert gyakorlatilag ugyanaz, mint a magyarban. 

CHI? = KI?, KIK? 

Chi sei? Sono Adriana.- Ki vagy? Adriana vagyok. 
Chi é lui? Lui é Raffaele.- Ki ő? Ő Raffaele. 
Chi siete? Io sono Marta e* lui é Luca.- Kik vagytok? Én Márta vagyok, és ő Luca

e = és (Figyelj az ékezetre! Az E és-t jelent, az É pedig a lenni ige ragozott alakja, jelentése: VAN)
 

Válassz olasz nyelvtanárt magadnak!

Magánóra

olasz általános
A1, A2, B1, B2, C1
Harmath Veronika
3 000 Ft

Olasz nyelvóra

olasz általános
A1, A2, B1, B2, C1
Benkő Karolin
4 500 Ft

Sokéves, sokrétű tapasztalattal rendelkező, diplomás nyelvtanár vagyok. Éltem - tanítottam - Olaszországban, illetve napi szintű közvetlen kapcsolatom van a nyelvvel, kultúrával. Óráimat a diák egyéni igényeihez igazítom, a leghatékonyabb-,

olasz nyelv

olasz általános
A1, A2, B1, B2, C1
Balogh Edina
3 000 Ft

Olasz nyelvet oktatok kezdőtől felsőfokú szintig. Nyelvizsgára, érettségire felkészítést vállalok. Igény szerint szóbeli témakörök kidolgozása, beszélgetés, nyelvtani rendszerezés, írásbeli kompetenciák fejlesztése.

Olasz tanulás blog

Olasz íráskészség elsajátítása

2019-07-05

Az olasz nyelvtanulás során az íráskészséget a beszédkészséghez hasonlóan is csak sok gyakorlás útján tudjuk elsajátítani.

Hivatalos levél olaszul

2019-04-26

Előbb vagy utóbb mindenkivel megesik, hogy cégekkel, ügyfelekkel stb. legyen dolga. Ezért feltétlenül fontos tudni, hogy milyen részekből áll a hivatalos levél, mit, hová és hogyan írunk, továbbá milyen üdvözlő formát használunk a levél elején és végén.

Kérdő mondatok az olaszban

2019-04-05

Kérdőmondatok, kérdő névmások helyes használatát mutatjuk be mostani bejegyzésünkben.