Az olasz személyes névmások és a létige (kezdőknek)

2018-04-06

Ebben a bejegyzésben az olasz személyes névmásokat (én, te, ő, mi, ti, ők) és a létigét tudod megtanulni. Ezeknek a segítségével már lehet egyszerű mondatokat alkotni

Kezdjük a személyes névmásokkal!

Az olasz személyes névmások és a létigeén - io

te - tu

ő - lei (nőnemű)

lui (hímnemű)

Lei (magázódó forma)

mi - noi

ti - voi

ők - loro


Ahogy sok más európai nyelvben, az olaszban is különbséget tesznek a hímnemű és a nőnemű névmások között a harmadik személyben. (Ha azt mondod olaszul: "ő", nem mindegy, hogy fiúról vagy lányról beszélsz.) Ez a különbség a névelőknél is megjelenik, de erről egy majd egy másik bejegyzésben olvashatsz.

Az olasz létige ragozott formái

(magyarul: vagyok, vagy, van stb.) 

Az olasz létige az ESSERE. (Magyarul LENNI.)

Ragozott alakjai:

io sono - én vagyok

tu sei - te vagy

lui/lei é - ő (van)

noi siamo - mi vagyunk

voi siete - ti vagytok

loro sono - ők (vannak)

 

A magyarhoz hasonlóan, a személyes névmás sokszor elhagyható, csak hangsúlyozásra használják. 

Példa: Mária vagyok. - Sono Maria. (Io sono Maria helyett.) 

Természetesen a személyes névmás használata nem hiba, csak sokszor nem szükséges. A harmadik személyben - a magyarral ellentétben - mindig kiteszik az igét!

Példa: Ő Giuseppe. – Lui é Giuseppe. 

Ebben a példában a magyarban nem használjuk a VAN igét, olaszban azonban kötelező az „É” (vagy többes számban a „SONO”) használata! 


Hogyan alkotunk mondatokat? Nézzük meg ezt a gyakorlatban!


(Io) sono Roberta.- (Én) Roberta vagyok.
(Tu) sei Marco.- (Te) Marco vagy.
Lei é Adriana.- Ő Adriana.
Lui é Pietro. - Ő Pietro
(Noi) siamo di Budapest.- Mi budapestiek vagyunk.
(Voi) siete di Bergamo.- Ti bergamóiak vagytok.
Loro sono di Londra.- Ők londoniak. 


Láthatod, hogy a szórend nem úgy van, mint a magyarban. Az olaszok az egyszerű kijelentő mondatokat mindig az igével kezdik. 

Végül tanuljunk meg egy fontos kérdést: könnyű lesz, mert gyakorlatilag ugyanaz, mint a magyarban. 

CHI? = KI?, KIK? 

Chi sei? Sono Adriana.- Ki vagy? Adriana vagyok. 
Chi é lui? Lui é Raffaele.- Ki ő? Ő Raffaele. 
Chi siete? Io sono Marta e* lui é Luca.- Kik vagytok? Én Márta vagyok, és ő Luca

e = és (Figyelj az ékezetre! Az E és-t jelent, az É pedig a lenni ige ragozott alakja, jelentése: VAN)
 

Válassz olasz nyelvtanárt magadnak!

olasz nyelv

olasz általános
A1, A2, B1, B2, C1
Balogh Edina
3 000 Ft

Olasz nyelvet oktatok kezdőtől felsőfokú szintig. Nyelvizsgára, érettségire felkészítést vállalok. Igény szerint szóbeli témakörök kidolgozása, beszélgetés, nyelvtani rendszerezés, írásbeli kompetenciák fejlesztése.

Magánóra

olasz általános
A1, A2, B1, B2, C1
Harmath Veronika
3 000 Ft

Olasz nyelvóra

olasz általános
A1, A2, B1, B2, C1
Benkő Karolin
4 500 Ft

Sokéves, sokrétű tapasztalattal rendelkező, diplomás nyelvtanár vagyok. Éltem - tanítottam - Olaszországban, illetve napi szintű közvetlen kapcsolatom van a nyelvvel, kultúrával. Óráimat a diák egyéni igényeihez igazítom, a leghatékonyabb-,

Olasz tanulás blog

Olasz íráskészség elsajátítása

2019-07-05

Az olasz nyelvtanulás során az íráskészséget a beszédkészséghez hasonlóan is csak sok gyakorlás útján tudjuk elsajátítani.

Hivatalos levél olaszul

2019-04-26

Előbb vagy utóbb mindenkivel megesik, hogy cégekkel, ügyfelekkel stb. legyen dolga. Ezért feltétlenül fontos tudni, hogy milyen részekből áll a hivatalos levél, mit, hová és hogyan írunk, továbbá milyen üdvözlő formát használunk a levél elején és végén.

Kérdő mondatok az olaszban

2019-04-05

Kérdőmondatok, kérdő névmások helyes használatát mutatjuk be mostani bejegyzésünkben.