Az olasz szótagolás

2018-11-19

Bár sok év olasztanulást „meg lehet úszni” anélkül, hogy tisztában lennénk az olasz szótagolás szabályaival, akit érdekel, olvassa el ezt a bejegyzést! :)

Az olasz szótagolás nem nagy ördöngősség, de a magyar szótagolási szabályoktól eltér. Pontokba szedtük az olasz szótagolási szabályokat.

 

Olasz szótagolásOlasz szótagolási szabályok 1. 

A szótag mindig tartalmaz legalább egy magánhangzót.

 

Olasz szótagolási szabályok 2.

Ha az adott szó MSH-MGH-MSH-MGH (mássalhangzó-magánhangzó-mássalhangzó-magánhangzó) felépítésű, akkor a szótag mindig a mássalhangzóval kezdődik és a magánhanzóval ér véget. Például: tavola (asztal): ta-vo-la, gelato (fagyi): ge-la-to.


Olasz szótagolási szabályok 3.

Az előzőhöz hasonló, de magánhangzóval kezdődő szónál az első szótag egy magánhangzóból áll. Példa: a mico (barát):a-mi-co, uno (egy):u-no.


Olasz szótagolási szabályok 4.

Mi van akkor, ha több másalhangzó van egymás mellett? Az alapszabály: egy szótag csak olyan betűkapcsolattal kezdődhet, amivel egy szó is kezdődhetne.


Olasz szótagolási szabályok 5.

Két magánhangzó találkozása: Az egy diftongust alkotó magánhangzók egy szótagot alkotnak.Példa: Mario: Ma-rio, italiano (olasz): i-ta-lia-no, piove (esik az eső): pio-ve. Egyéb esetben (ha a két mássalhangzó közül az egyik hangsúlyos) elválasztjuk őket. Példa: Maria: Ma-ri-a, paura (félelem): pa-u-ra. Két magánhangzó találkozásánál fontos tudni a szótagoláshoz, hogy hol van a szóhangsúly. 

Válassz olasz nyelvtanárt magadnak!

A szolgáltatás bizonytalan ideig szünetel!

Olasz tanulás blog

Olasz íráskészség elsajátítása

2019-07-05

Az olasz nyelvtanulás során az íráskészséget a beszédkészséghez hasonlóan is csak sok gyakorlás útján tudjuk elsajátítani.

Hivatalos levél olaszul

2019-04-26

Előbb vagy utóbb mindenkivel megesik, hogy cégekkel, ügyfelekkel stb. legyen dolga. Ezért feltétlenül fontos tudni, hogy milyen részekből áll a hivatalos levél, mit, hová és hogyan írunk, továbbá milyen üdvözlő formát használunk a levél elején és végén.

Kérdő mondatok az olaszban

2019-04-05

Kérdőmondatok, kérdő névmások helyes használatát mutatjuk be mostani bejegyzésünkben.