Az olasz szótagolás

2018-11-19

Bár sok év olasztanulást „meg lehet úszni” anélkül, hogy tisztában lennénk az olasz szótagolás szabályaival, akit érdekel, olvassa el ezt a bejegyzést! :)

Az olasz szótagolás nem nagy ördöngősség, de a magyar szótagolási szabályoktól eltér. Pontokba szedtük az olasz szótagolási szabályokat.

 

Olasz szótagolásOlasz szótagolási szabályok 1. 

A szótag mindig tartalmaz legalább egy magánhangzót.

 

Olasz szótagolási szabályok 2.

Ha az adott szó MSH-MGH-MSH-MGH (mássalhangzó-magánhangzó-mássalhangzó-magánhangzó) felépítésű, akkor a szótag mindig a mássalhangzóval kezdődik és a magánhanzóval ér véget. Például: tavola (asztal): ta-vo-la, gelato (fagyi): ge-la-to.


Olasz szótagolási szabályok 3.

Az előzőhöz hasonló, de magánhangzóval kezdődő szónál az első szótag egy magánhangzóból áll. Példa: a mico (barát):a-mi-co, uno (egy):u-no.


Olasz szótagolási szabályok 4.

Mi van akkor, ha több másalhangzó van egymás mellett? Az alapszabály: egy szótag csak olyan betűkapcsolattal kezdődhet, amivel egy szó is kezdődhetne.


Olasz szótagolási szabályok 5.

Két magánhangzó találkozása: Az egy diftongust alkotó magánhangzók egy szótagot alkotnak.Példa: Mario: Ma-rio, italiano (olasz): i-ta-lia-no, piove (esik az eső): pio-ve. Egyéb esetben (ha a két mássalhangzó közül az egyik hangsúlyos) elválasztjuk őket. Példa: Maria: Ma-ri-a, paura (félelem): pa-u-ra. Két magánhangzó találkozásánál fontos tudni a szótagoláshoz, hogy hol van a szóhangsúly. 

Válassz olasz nyelvtanárt magadnak!

olasz nyelv

olasz általános
A1, A2, B1, B2, C1
Balogh Edina
3 000 Ft

Olasz nyelvet oktatok kezdőtől felsőfokú szintig. Nyelvizsgára, érettségire felkészítést vállalok. Igény szerint szóbeli témakörök kidolgozása, beszélgetés, nyelvtani rendszerezés, írásbeli kompetenciák fejlesztése.

Magánóra

olasz általános
A1, A2, B1, B2, C1
Harmath Veronika
3 000 Ft

Olasz nyelvóra

olasz általános
A1, A2, B1, B2, C1
Benkő Karolin
4 500 Ft

Sokéves, sokrétű tapasztalattal rendelkező, diplomás nyelvtanár vagyok. Éltem - tanítottam - Olaszországban, illetve napi szintű közvetlen kapcsolatom van a nyelvvel, kultúrával. Óráimat a diák egyéni igényeihez igazítom, a leghatékonyabb-,

Olasz tanulás blog

Olasz íráskészség elsajátítása

2019-07-05

Az olasz nyelvtanulás során az íráskészséget a beszédkészséghez hasonlóan is csak sok gyakorlás útján tudjuk elsajátítani.

Hivatalos levél olaszul

2019-04-26

Előbb vagy utóbb mindenkivel megesik, hogy cégekkel, ügyfelekkel stb. legyen dolga. Ezért feltétlenül fontos tudni, hogy milyen részekből áll a hivatalos levél, mit, hová és hogyan írunk, továbbá milyen üdvözlő formát használunk a levél elején és végén.

Kérdő mondatok az olaszban

2019-04-05

Kérdőmondatok, kérdő névmások helyes használatát mutatjuk be mostani bejegyzésünkben.