Hivatalos levél olaszul

2019-04-26

Előbb vagy utóbb mindenkivel megesik, hogy cégekkel, ügyfelekkel stb. legyen dolga. Ezért feltétlenül fontos tudni, hogy milyen részekből áll a hivatalos levél, mit, hová és hogyan írunk, továbbá milyen üdvözlő formát használunk a levél elején és végén.

Mi a helyes sorrend?

letters-2450336_960_720.pngMittente (feladó): mittente az, aki a hivatalos levelet küldi. Ez lehet egy személy vagy egy cég. Egy személy esetében megadjuk annak teljes nevét, címét, telefonszámát és email címét. (Ha egy cégről van szó, akkor általában a cég logóját is.) Mindezeket az adatokat a bal margóhoz igazítjuk.


Luogo e data (helység és dátum): 
A helység arra a településre vonatkozik, ahol a levelet írják, a dátum pedig a készítés idejét adja meg. Mindkettőt ugyanabban a sorban, egymástól vesszővel elválasztva írjuk. Általában jobboldalt fent találjuk, de az sem számít hibának, ha baloldalra helyezzük.


Destinatario (címzett): 
destinatario az a személy vagy cég, amelynek a levelet szánjuk. Ez jobboldalt a „luogo e data” alá kerül. Amennyiben a levél egy cégnek megy, akkor a cég neve alá írhatjuk annak a személynek a nevét, akinek azt kézbe kell kapnia, a következő szöveggel: „alla cortese attenzione di (kereszt- és vezetéknév) vagy „CA (kereszt- és vezetéknév). (CA = cortese attenzione).


Oggetto (tárgymegjelölés): 
Elsősorban az üzleti levelekben használatos, de nem kizárólag. Az oggetto szó összefoglalja a levél tartalmát, és helye fenn a bal oldali margónál van. Nagybetűkkel és vastagon szedjük.


Formula di apertura (szövegrész bevezetése; megszólítás): 
A formula di apertura az a rész, amellyel a levél szövege kezdődik. Bal margónál kezdjük el írni.


Egy cég esetében a leggyakoribb forma:
„Spettabile (cég neve),”. 


Amennyiben egy hölgynek szól a levél, a követezőképpen:
„Gentile signora Rossi”
„Gent.ma dottoressa Rossi” (hivatalosabb)


Ha egy férfit szólítunk meg, akkor a következő megszólításokat használhatjuk:
„Gentile signor/dottor Rossi,”
„Egregio signor/dottor Rossi,”

 

Corpo della lettera (a levél szövege): Ebben a részben fejtjük ki levelünk tartalmát. Ez általában rövid bevezetést, kifejtést és befejezést tartalmaz.


Formula di chiusura (zárórész): 
Ez magában foglalja a köszönetnyilvánítást és elköszönést. A bal margóhoz illesztjük, és mindig pontot teszünk a végére.

Például:
„Distinti saluti.”
„Cordiali saluti.”
„Cordialità.”
„La ringrazio per l’attenzione e La saluto cordialmente.”
„In attesa di gradito riscontro, Le porgo i miei più cordiali saluti.”


Firma (aláírás): 
Az aláírás következik a jobb oldalon. Megadhatjuk a mittente (feladó) címét, telefonszámát és email címét.

Válassz olasz nyelvtanárt magadnak!

olasz nyelv

olasz általános
A1, A2, B1, B2, C1
Balogh Edina
3 000 Ft

Olasz nyelvet oktatok kezdőtől felsőfokú szintig. Nyelvizsgára, érettségire felkészítést vállalok. Igény szerint szóbeli témakörök kidolgozása, beszélgetés, nyelvtani rendszerezés, írásbeli kompetenciák fejlesztése.

Magánóra

olasz általános
A1, A2, B1, B2, C1
Harmath Veronika
3 000 Ft

Olasz nyelvóra

olasz általános
A1, A2, B1, B2, C1
Benkő Karolin
4 500 Ft

Sokéves, sokrétű tapasztalattal rendelkező, diplomás nyelvtanár vagyok. Éltem - tanítottam - Olaszországban, illetve napi szintű közvetlen kapcsolatom van a nyelvvel, kultúrával. Óráimat a diák egyéni igényeihez igazítom, a leghatékonyabb-,

Olasz tanulás blog

Olasz íráskészség elsajátítása

2019-07-05

Az olasz nyelvtanulás során az íráskészséget a beszédkészséghez hasonlóan is csak sok gyakorlás útján tudjuk elsajátítani.

Hivatalos levél olaszul

2019-04-26

Előbb vagy utóbb mindenkivel megesik, hogy cégekkel, ügyfelekkel stb. legyen dolga. Ezért feltétlenül fontos tudni, hogy milyen részekből áll a hivatalos levél, mit, hová és hogyan írunk, továbbá milyen üdvözlő formát használunk a levél elején és végén.

Kérdő mondatok az olaszban

2019-04-05

Kérdőmondatok, kérdő névmások helyes használatát mutatjuk be mostani bejegyzésünkben.