Olasz mássalhangzók kiejtése II.

2018-08-16

Az olasz mássalhangzók kiejtésének II. része.

Olasz mássalhangzók kiejtéseH – soha nem ejtik az olaszban. Szerepelhet írásjelként a C vagy a G után. Mindig hangtalan!

Q – mindig U követi. Ezt a betűkapcsolatot KU-nak ejtik. (és nem KV-nek)

Példa: acqua (ákuá) – víz; quattro (kuáttro) - négy

 

S – kétféle ejtése lehet: SZ vagy Z.

SZ: szó elején; példa: sei (szei) – hat; sette (szétté) - hét

mássalhangzó után; példa: diverso (divérszo) - különböző

kemény mássalhangzó (c, f, p, q, s, t) előtt; példa: scala (szkálá) – lépcső

dupla S esetén; példa: rosso (rosszo) - piros

Z: két magánhangzó között; példa: casa (kázá) – ház

Lágy mássalhangzó (b, d, g, l, m, n, r, v) előtt; példa: sbaglio (szbáljo) - hiba

SC – erre a betűre hasonló szabályok vonatkoznak, mint a C-re és a G-re, kétféleképpen ejthetik, S vagy SZK lehet.

SZK: ha mássalhangzó előtt, vagy mély magánhangzó előtt (A, O, U) áll.

Példa: scala, scrivere (szkrívere) - írni

S: ha E vagy I előtt áll.

Példa: scimmia (simmia) – majom

A C és G-hez hasonlóan, itt is az SZK hang megőrzésére az E és I hangok előtt, illetve az S hang megőrzésére az A, O, U hangok előtt írásjeleket használnak.

 

SCH – ezt akkor használják, ha SZK hangot akarnak hallani E vagy I előtt. A „H” itt csak írásjel, tehát nem ejtik.

Példa: maschio (mászkio) – férfi

SCI, SCE – ebben az esetben az „I” és „E” hangok szolgálnak írásjelként, és az S hang megőrzésére használják mély mássalhangzók (A, O, U) előtt. Tehát ezt a betűkapcsolatot SI, illetve SE-nek ejtjük.

Példa: prosciutto (prosutto) - sonka

Z – egyes hangokban C-nek, míg másokban DZ-nek ejtik. Erre nincs szabály, de ha elhibázod, nem fogja zavarni a kiejtést. Sok olasz sem ejti tisztán ezeket a hangokat.

Példa: bellezza (bélléccá) – szépség; pizza (piddzá) – pizza

Válassz olasz nyelvtanárt magadnak!

Olasz nyelvóra

olasz általános
A1, A2, B1, B2, C1
Benkő Karolin
4 500 Ft

Sokéves, sokrétű tapasztalattal rendelkező, diplomás nyelvtanár vagyok. Éltem - tanítottam - Olaszországban, illetve napi szintű közvetlen kapcsolatom van a nyelvvel, kultúrával. Óráimat a diák egyéni igényeihez igazítom, a leghatékonyabb-,

olasz nyelv

olasz általános
A1, A2, B1, B2, C1
Balogh Edina
3 000 Ft

Olasz nyelvet oktatok kezdőtől felsőfokú szintig. Nyelvizsgára, érettségire felkészítést vállalok. Igény szerint szóbeli témakörök kidolgozása, beszélgetés, nyelvtani rendszerezés, írásbeli kompetenciák fejlesztése.

Magánóra

olasz általános
A1, A2, B1, B2, C1
Harmath Veronika
3 000 Ft

Olasz tanulás blog

Olasz íráskészség elsajátítása

2019-07-05

Az olasz nyelvtanulás során az íráskészséget a beszédkészséghez hasonlóan is csak sok gyakorlás útján tudjuk elsajátítani.

Hivatalos levél olaszul

2019-04-26

Előbb vagy utóbb mindenkivel megesik, hogy cégekkel, ügyfelekkel stb. legyen dolga. Ezért feltétlenül fontos tudni, hogy milyen részekből áll a hivatalos levél, mit, hová és hogyan írunk, továbbá milyen üdvözlő formát használunk a levél elején és végén.

Kérdő mondatok az olaszban

2019-04-05

Kérdőmondatok, kérdő névmások helyes használatát mutatjuk be mostani bejegyzésünkben.