Olasz rendhagyó igék

2017-11-09

Minden nyelvnek megvannak a maga sajátosságai, kivételei és rendhagyó szabályai. Ebben a cikkben az olasz rendhagyó igéket szedtük össze. Kellemes szemezgetést! :)

 

Presente

   

Futuro

 

Imperfetto

 

Passato
Remoto

 

essere

sono 

siamo

 

saró

saremo

 

ero

eravamo

 

fui

fummo

 

sei

siete

 

sarai

sarete

 

eri

eravate

 

fosti

foste

 

é

sono

 

sará

saranno

 

era

erano

 

fu

furono

   

stare

sto

stiamo

 

staró

staremo

 

stavo

stavamo

 

stetti

stemmo

 

stai

state

 

starai

starete

 

stavi

stavate

 

stesti

steste

 

sta

stanno

 

stará

staranno

 

stava

stavano

 

stette

stettero

       

avere

ho

abbiamo

 

avró

avremo

 

avevo

avevamo

 

ebbi

avemmo

 

hai

avete

 

avrai

avrete

 

avevi

avevate

 

avesti

aveste

 

ha

hanno

 

avrá

avranno

 

aveva

avevano

 

ebbe

ebbero

   

andare

vado

andiamo

 

andró

andremo

 

andavo

andavamo

andai

andammo

 

vai

andate

 

andrai

andrete

 

andavi

andavate

 

andasti

andeste

 

va

vanno

 

andrá

andranno

 

andava

andavano

 

andó

andarono

   

venire

vengo

veniamo

 

verró

verremo

 

venivo

venivamo

 

venni

venimmo

 

vieni

venite

 

verrai

verrete

 

venivi

venivate

 

venisti

veniste

 

viene

vengono

 

verrá

verranno

 

veniva

venivano

 

venne

vennero

   

bere

bevo

beviamo

 

berró

berremo

 

bevevo

bevevamo

 

bevvi

bevemmo

 

bevi

bevete

 

berrai

berrete

 

bevevi

bavevate

 

bevesti

beveste

 

beve

bevono

 

berrá

berranno

 

beveva

bevevano

 

bevve

bevvero

   

fare

faccio

facciamo

 

faró

faremo

 

facevo

facevamo

 

feci

facemmo

 

fai

fate

 

farai

farete

 

facevi

facevate

 

facesti

faceste

 

fa

fanno

 

fará

faranno

 

faceva

facevano

 

fece

fecero

   

dire

dico

diciamo

 

diró

diremo

 

dicevo

dicevamo

 

dissi

dicemmo

 

dici

dite

 

dirrai

direte

 

dicevi

dicevate

 

dicesti

diceste

 

dice

dicono

 

dirá

dirono

 

diceva

dicevano

 

disse

dissero

   

dare

do

diamo

 

daró

daremo

 

davo

davamo

 

diedi/detti

demmo

 

dai

date

 

darai

darete

 

davi

davate

 

desti

deste

 

da

danno

 

dará

daranno

 

dave

davano

 

diede/dette

diedero/dettero

   

vedere

vedo

vediamo

 

vedró

vedremo

 

vedevo

vedevamo

 

vidi

vedemmo

 

vedi

vedete

 

vedrai

vedrete

 

vedevi

vedevate

 

vedesti

vedeste

 

vede

vedono

 

vedrá

vedranno

 

vedeve

vedevano

 

vide

vedero

 


Elakadtál az olasz nyelvtanulásban? Nincs, aki elmagyarázza azt, amit nem értesz? Gyere, nézd meg olasz nyelvtanárainkat, már várnak!

Válassz olasz nyelvtanárt magadnak!

olasz nyelv

olasz általános
A1, A2, B1, B2, C1
Balogh Edina
3 000 Ft

Olasz nyelvet oktatok kezdőtől felsőfokú szintig. Nyelvizsgára, érettségire felkészítést vállalok. Igény szerint szóbeli témakörök kidolgozása, beszélgetés, nyelvtani rendszerezés, írásbeli kompetenciák fejlesztése.

Magánóra

olasz általános
A1, A2, B1, B2, C1
Harmath Veronika
3 000 Ft

Olasz nyelvóra

olasz általános
A1, A2, B1, B2, C1
Benkő Karolin
4 500 Ft

Sokéves, sokrétű tapasztalattal rendelkező, diplomás nyelvtanár vagyok. Éltem - tanítottam - Olaszországban, illetve napi szintű közvetlen kapcsolatom van a nyelvvel, kultúrával. Óráimat a diák egyéni igényeihez igazítom, a leghatékonyabb-,

Olasz tanulás blog

Olasz íráskészség elsajátítása

2019-07-05

Az olasz nyelvtanulás során az íráskészséget a beszédkészséghez hasonlóan is csak sok gyakorlás útján tudjuk elsajátítani.

Hivatalos levél olaszul

2019-04-26

Előbb vagy utóbb mindenkivel megesik, hogy cégekkel, ügyfelekkel stb. legyen dolga. Ezért feltétlenül fontos tudni, hogy milyen részekből áll a hivatalos levél, mit, hová és hogyan írunk, továbbá milyen üdvözlő formát használunk a levél elején és végén.

Kérdő mondatok az olaszban

2019-04-05

Kérdőmondatok, kérdő névmások helyes használatát mutatjuk be mostani bejegyzésünkben.